| 
 

 Windows 7 ALL iN One 20 in 1 | 32 & 64 BiT

   
historical
Administrator
Administrator
avatar

:
:
:
:
:
:
:
:
: 2500
: 31
:

: Windows 7 ALL iN One 20 in 1 | 32 & 64 BiT    08 2009, 12:24
Windows 7 ALL iN One 20 in 1 | 32 & 64 BiT


windows 7 AİO 20 in 1 | Bootable ISO | 3.84 GBWindows 7 kolay, hızlı ve dikkat ekici bir işletim sistemidir. Sırama Listeleri ve geliştirilmiş görev ubuğu önizlemeleri gibi dosya bulma ve yönetmenin daha iyi yöntemleri, gnlk görevleri daha hızlı yapmanıza yardımcı olur. Windows 7 daha hızlı ve daha gvenilir performans iin tasarlanmıştır, böylece kişisel bilgisayarınız sizin istediğiniz biimde alışır. 64 bit desteğiyle, en yeni gl kişisel bilgisayarlardan tam olarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca Ev Grubu, Windows Media Center ve Windows Dokunma gibi harika özellikler yeni olanaklar sağlar. Windows 7 işletim sistemini tanıyın ve kişisel bilgisayarınızla yaptıklarınızı nasıl daha kolay hale getirdiğini öğrenin

Windows 7 is easy, fast and eye-catching is an operating system. Lists and improved splash task bar to find and preview files, such as better ways of managing everyday tasks more quickly helps. Windows 7 is designed for faster and more reliable performance, so that works the way you want your personal computer. 64-bit support, the latest you can take full advantage of powerful personal computers. In addition, Home Group, Windows Media Center and Windows great features such as touch provides new possibilities. Get familiar with the operating system, Windows 7 and what you do with your personal computer, making it easier to find out how.


Windows XP Modu
Windows XP Mode for Windows 7 (Windows 7 iin Windows XP Modu: XPM),Windows XP (SP2/SP3) ile uyumlu programların Windows 7 zerinde WindowsXP arayzyle rahatlıkla alıştırılabilmesini sağlayan bir nevi"sanallaştırma" özelliğidir. Bu özellik, Windows 7'nin ierisinegömlmş bir Windows XP SP3 kopyası iermektedir; bu sayede de WindowsXP uyumlu tm programlar, Windows 7 ile tam uyumlu bir şekildealıştırılabilmektedir. Örneğin; Internet Explorer 6, Windows MediaPlayer 9 gibi eski srm programlar, Windows 7'de kullanılabilmektedir.XPM, Windows Virtual PC özelliğini temel almaktadır. XPM sayesinde,program uyumluluğu %100'e ykselmektedir. XPM, geri uyumluluk olarak daadlandırılabilir. Zaten Microsoft bu özelliği, Windows 7'nin ilk sözkonusu olduğu dönemde geri uyumluluk olarak belirtmişti. Ayrıca,Windows XP ile uyumlu donanımlar da bu özelliğe dahildirler. Buözellik, Windows 7 Professional, Enterprise ve Ultimate srmlerindekullanılabilecektir. Windows XP Modu'nu kullanabilmek iin en az 2 GBRAM'e ihtiya vardır ve Windows 7 64 bit srmleri de en az 2 GB RAMgerektirmektedir, bu yzden XPM'li bir Windows 7 64 bit srmnkullanmak iin de en az 4 GB belleğinizin olması gerekmektedir.

Şeffaf Pencere
Aero Peek, masastnze ve aık program pencerelerine srekli olarakhakim olmanız iin tasarlanmış. Bu iş iin görev ubuğunun en sağınayeni bir "Masastn Göster" ikonu eklenmiş. Bunun zerine geldiğinizdetm aık pencereler şeffaf hale geliyor ve masastne veya gadget'laragöz atmak mmkn hale geliyor.
İkona tıkladığınızda ise tanıdığınız "Masastn Göster" srecigerekleşiyor. Aynı şekilde gözlemlemek istediğiniz bir pencereyiodaklama özelliği de ok yardımcı oluyor. Bu iş iin fare imlecinigörev ubuğundaki bir ön izleme penceresi zerine getirin. İmlecizerine getirdiğiniz pencere hari diğer tm aık pencereler yeni"Masastn Göster" efektine benzer bir şekilde şeffaflaşıyor.
Böylece geiş yapmak istediğiniz pencereye odaklanmanız ok daha abuk gerekleşiyor.

Yeni Klavye Kısayolları

* Alt+P Pencerelerde önizleme seeneğini kapatır veya aar.
* Windows+G Masast gadgetlarını tm pencerelerin önne getirir.
* Windows + + (artı tuşu) Uygun konumdaysa Zoom seeneğini aar ve yaklaştırır.
* Windows + - (eksi tuşu) Uygun konumdaysa Zoom seeneğini aar ve uzaklaştırır.
* Windows + Yukarı ok Aktif pencereyi tam ekran boyutuna bytr.
* Windows + Aşağı ok Aktif pencereyi simge durumuna kltr.
* Windows + Sola ok Pencereyi kltr ve ekranın sol tarafına dayar.
* Windows + Sağa ok Pencereyi kltr ve ekranın sağ tarafına dayar.
* Windows + Home Aktif pencere dışındaki tm pencereleri kltr veya bytr.

İerisinde BuLunan Windows 7 SrmLeri :

Windows 7 Starter (x86)
Windows 7 HOMEBASIC (x86)
Windows 7 HOMEPREMIUM (x86)
Windows 7 PROFESSIONAL (x86)
Windows 7 ULTIMATE (x86)"
Windows 7 Starter N (x86)
Windows 7 HOMEBASIC N (x86)
Windows 7 HOMEPREMIUM N (x86)
Windows 7 PROFESSIONAL N (x86)
Windows 7 ULTIMATE N (x86)
Windows 7 ENTERPRISE (x86)
Windows 7 ENTERPRISE (x64)
Windows 7 Starter (x64)
Windows 7 HOMEBASIC (x64)
Windows 7 HOMEPREMIUM (x64)
Windows 7 PROFESSIONAL (x64)
Windows 7 ULTIMATE (x64)"
Windows 7 ENTERPRISE (x64
Windows 7 Starter N (x64)
Windows 7 HOMEBASIC N (x64)
Windows 7 HOMEPREMIUM N (x64)
Windows 7 PROFESSIONAL N (x64)
Windows 7 ULTIMATE N (x64)


Windows XP Model
Mode for Windows XP, Windows 7 (Windows 7 for Windows XP Mode: XPM), Windows XP (SP2/SP3) compatible programs on Windows 7 WindowsXP interface that provides a kind of comfort working with "virtualization" feature. This feature is a Windows XP SP3 Windows 7 ierisinegömlmş contains a copy so that all programs compatible with the WindowsXP, Windows 7 compatible with a şekildealıştırılabilmektedir. For example, Internet Explorer 6, Windows MediaPlayer 9 programs such as the old version, kullanılabilmektedir.XPM Windows 7, Windows Virtual PC is based on features. With XPM, program compatibility has increased to 100%. XPM, daadlandırılabilir as backward compatibility. Already this feature, Microsoft, Windows 7 is the first period in question was identified as backward compatibility. Additionally, Windows XP-compatible hardware are also included in this feature. Buözellik, Windows 7 Professional, Enterprise and Ultimate srmlerindekullanılabilecektir. Windows XP Mode is a need to use at least 2 GBRAM'e and 64-bit versions of Windows 7 at least 2 GB RAMgerektirmektedir, so a XPM'li at least for Windows 7 64 bit srmnkullanmak to have 4 GB of memory is required.

Transparent Window
Aero Peek, your desktop and open the program window must be designed to continuously olarakhakim. Most for the job of the taskbar sağınayeni a "Show Desktop" icon attached. This comes on top of transparent geldiğinizdetm open windows to the desktop or throw gadget'laragöz becomes possible.
When you click on the icon you know the "Show Desktop" srecigerekleşiyor. In the same way that you want to observe a very helpful feature is pencereyiodaklama. A preview for this task bar imlecinigörev mouse pointer over the window. All other open windows except the window you bring İmlecizerine new "Show Desktop" in a similar way to the effect becomes transparent.
Thus, you want to switch focus to the window is realized much more quickly.

New Keyboard Shortcuts

* Alt + P in the window or off the preview option.
* In front of all windows Windows + G Desktop Gadgets brings.
* Windows + + (plus key) is in the appropriate position opens the Zoom option, and closer.
* Windows + - (minus key) is in the appropriate locations on and off the Zoom option is.
* Windows + Up arrow active window to full screen size enlarges.
* Windows + Down arrow will minimize the active window.
* Windows + Left arrow to the left side of the window and the screen reduces dayar.
* Windows + Right arrow to the right side of the window and the screen reduces dayar.
* All windows except the active window Windows + Home reduces or enlarges.

found inside the Windows 7 version:

Windows 7 Starter (x86)
Windows 7 HOMEBASIC (x86)
Windows 7 HOMEPREMIUM (x86)
Windows 7 PROFESSIONAL (x86)
Windows 7 ULTIMATE (x86) "
Starter N Windows 7 (x86)
Windows 7 HOMEBASIC N (x86)
Windows 7 HOMEPREMIUM N (x86)
Windows 7 PROFESSIONAL N (x86)
Windows 7 ULTIMATE N (x86)
Windows 7 ENTERPRISE (x86)
Windows 7 ENTERPRISE (x64)
Windows 7 Starter (x64)
Windows 7 HOMEBASIC (x64)
Windows 7 HOMEPREMIUM (x64)
Windows 7 PROFESSIONAL (x64)
Windows 7 ULTIMATE (x64) "
Windows 7 ENTERPRISE (x64
Starter N Windows 7 (x64)
Windows 7 HOMEBASIC N (x64)
Windows 7 HOMEPREMIUM N (x64)
Windows 7 PROFESSIONAL N (x64)
Windows 7 ULTIMATE N (x64)

rapidshare.com WLai...nowN.part01.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part02.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part03.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part04.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part05.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part06.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part07.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part08.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part09.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part10.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part11.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part12.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part13.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part14.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part15.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part16.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part17.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part18.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part19.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part20.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part21.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part22.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part23.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part24.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part25.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part26.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part27.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part28.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part29.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part30.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part31.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part32.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part33.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part34.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part35.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part36.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part37.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part38.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part39.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part40.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part41.rar
rapidshare.com WLai...nowN.part42.rar
hotfile.com WLa...part01.rar.html
hotfile.com WLa...part02.rar.html
hotfile.com WLa...part03.rar.html
hotfile.com WLa...part04.rar.html
hotfile.com WLa...part05.rar.html
hotfile.com WLa...part06.rar.html
hotfile.com WLa...part07.rar.html
hotfile.com WLa...part08.rar.html
hotfile.com WLa...part09.rar.html
hotfile.com WLa...part10.rar.html
hotfile.com WLa...part11.rar.html
hotfile.com WLa...part12.rar.html
hotfile.com WLa...part13.rar.html
hotfile.com WLa...part14.rar.html
hotfile.com WLa...part15.rar.html
hotfile.com WLa...part16.rar.html
hotfile.com WLa...part17.rar.html
hotfile.com WLa...part18.rar.html
hotfile.com WLa...part19.rar.html
hotfile.com WLa...part20.rar.html
hotfile.com WLa...part21.rar.html
hotfile.com WLa...part22.rar.html
hotfile.com WLa...part23.rar.html
hotfile.com WLa...part24.rar.html
hotfile.com WLa...part25.rar.html
hotfile.com WLa...part26.rar.html
hotfile.com WLa...part27.rar.html
hotfile.com WLa...part28.rar.html
hotfile.com WLa...part29.rar.html
hotfile.com WLa...part30.rar.html
hotfile.com WLa...part31.rar.html
hotfile.com WLa...part32.rar.html
hotfile.com WLa...part33.rar.html
hotfile.com WLa...part34.rar.html
hotfile.com WLa...part35.rar.html
hotfile.com WLa...part36.rar.html
hotfile.com WLa...part37.rar.html
hotfile.com WLa...part38.rar.html
hotfile.com WLa...part39.rar.html
hotfile.com WLa...part40.rar.html
hotfile.com WLa...part41.rar.html
hotfile.com WLa...part42.rar.html

    
sokr7oda


avatar

:
: 1484
:

: : Windows 7 ALL iN One 20 in 1 | 32 & 64 BiT    19 2010, 01:29


    
 
Windows 7 ALL iN One 20 in 1 | 32 & 64 BiT
    
1 1

:
 ::   :: -